Producent mebli i szaf metalowych

Mamy 30- letnie doświadczenie w produkcji w metalu

Pobierz katalog

Ugruntowana marka, solidny partner

Firma Techmark, to obecnie ugruntowana marka oraz lider produkcji mebli metalowych w Polsce, doceniany także przez zagranicznych partnerów. Dzięki przejrzystym oraz korzystnym warunkom handlowym, wspólnie z Klientami budujemy indywidualny, satysfakcjonujący obie strony, długotrwały model współpracy.

 

Nasi Klienci oprócz wysokiej oceny naszych produktów, cenią również nasze doświadczenie, profesjonalną obsługę oraz oferowanie nowoczesnych odważnych rozwiązań. Zadowolenie Klientów to dla nas priorytet, staramy się sprostać najwyższym wymaganiom.

 

Na każdym etapie realizacji zamówienia dbamy o to, aby Odbiorcy naszych usług byli dobrze obsłużeni oraz by otrzymali od nas produkty najlepszej jakości. Mamy nadzieję, że szukając wyrobów metalowych, skorzystacie Państwo z naszego 30- letniego doświadczenia, którego efektem jest produkowanie polskich mebli na światowym poziomie.

Meble TECHCODE RFID

Nowa generacja szaf z kontrolą dostępu

Aktualności

 • 05/08/2022 0 Komentarze
  TECHCODE RFID w przemyśle

  Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym dzielimy się naszymi doświadczeniami z wdrażania technologii RFID w naszych szafach TECHCODE RFID: 

  Otwórz plik PDF.

  Dowiedz się więcej
 • 26/07/2022 0 Komentarze
  Nowe wsparcie dla firm, czyli kolejne funkcjonalności w szafach TECHCODE RFID (System S.3 i S.4)

   

  Każda firma jest inna, wypracowuje własne procedury i schematy działania. Przy wdrażaniu kolejnych rozwiązań w zakładzie ważne jest, aby nie burzyły one wcześniejszego porządku, natomiast były dla niego wsparciem.

   

  Wszystkie kolejne realizacje z wykorzystaniem naszych szaf TECHCODE RFID, to dla nas również okazja do udoskonalania ich funkcjonalności. Zaimplementowane w nich autorskie Systemy informatyczne S.3 i S.4, dają nam możliwość optymalizowania i rozbudowywania ich o nowe funkcje. Dzięki temu, Systemy te jesteśmy w stanie dostosować indywidualnie, ściśle pod potrzeby naszych Klientów. Niektóre z naszych nowych, uniwersalnych rozwiązań na stałe implementujemy do Systemów w szafach TECHCODE RFID:

   

  NADAWANIE I ZMIANA STATUSÓW PRODUKTÓW (w Systemie S.3)

  Każdy Produkt/ Zasób dodany do Zasobnika powinien mieć nadany przez Administratora Systemu przynajmniej jeden Status np. „domyślny”. Istnieje możliwość stworzenia dowolnej liczby Statusów dla każdego Zasobu.

   

  W zależności od konfiguracji szafy TECHCODE RFID możliwe jest:

   

  1. Ustawienie jednego Statusu domyślnego dla nowych Zasobów (np. Zasób sprawny; Gotowy do odbioru; )- w takiej sytuacji będzie on automatycznie przypisany do każdego nowego Produktu dodanego do Systemu. Informacje o statusach, którymi można opisywać Produkty ułatwiają zarządzanie i obsługę Procesów.

   

  2. Indywidualna zmiana Statusu Zasobu/ Zasobów w chwili pobierania/ dokonywania zwrotów za pomocą tabletu w szafie TECHCODE RFID. W takiej sytuacji, w chwili dokonania pobrania lub zwrotu Zasobu, Użytkownik może wybrać i nadać Produktowi dowolny Status z listy dostępnych Statusów, zapisanych wcześniej w Systemie przez Administratora Systemu (np. ze Statusu: „Zasób naprawiony” na Status: „do przeglądu”). Funkcjonalność ta umożliwia szybką wymianę informacji między Użytkownikami Zasobów, a także osobami odpowiedzialnymi za płynny obieg Produktów, uzupełnianie braków, dokonywanie napraw czy wymianę zużytych Zasobów itp. wyłącznie za pomocą szafy TECHCODE RFID

   

  3. Ustawienie jednego Statusu domyślnego dla pobrań lub odbiorów z konkretnej szafy TECHCODE RFID. Zmiana Statusu Zasobu/ Zasobów następuje w tym przypadku w trybie działania szafy z Automatycznym potwierdzeniem operacji. System automatycznie będzie nadawał mu Status domyślny przypisany do szafy (dla pobrania/ zwrotu) przez Administratora Systemu:

   

  • dla pobrań Zasobów z tej szafy (np. Zasób naprawiony)
  • dla zwrotów Zasobów do tej szafy (np. na Status: do naprawy).

   

  NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM

  Administrator Systemu może przypisać Użytkownikowi Aplikacji różne UPRAWNIENIA. Funkcjonalność ta:

   

  • umożliwia ograniczanie przez Administratora dostępu Użytkownikom do wybranych przez Administratora szaf/ skrytek, konkretnych (otagowanych) Zasobów lub Grup produktów
  • zapewnia lepszą kontrolę nad tym, do jakich Zasobów Użytkownik będzie miał dostęp.

   

  PODŁĄCZENIE DO SZAFY DRUKARKI BONOWEJ (w Systemie S.3)

  System umożliwia podłączenie do szafy TECHCODE RFID drukarki, drukującej potwierdzenie wykonanych operacji np. datę i godzinę pobrania Zasobu itp. Rodzaj i zakres drukowanych na bonach informacji zależy od konfiguracji Systemu. 

   

  DODAWANIE CECH DO PRODUKTÓW (w Systemie S.3)

  Administrator Systemu każdemu Produktowi może przypisać dowolne Cechy charakteryzujące dany Zasób np. data ważności; data przeglądu; kolor, seria, miejsce przechowywania w szafie itp. W zależności od konfiguracji szafy TECHCODE RFID, nazwy Cech mogą być wyświetlane na ekranie tabletu szafy.

   

  Funkcjonalność ta umożliwia precyzyjniejsze i szybsze wyszukiwanie w Listy Zasobów według ich indywidualnych Cech, a także stanowi narzędzie do szczegółowego opisywania przechowywanych Zasobów (np. daty przeglądów narzędzi, informacje o rezerwacji i wiele innych).

   

  ROZBUDOWANA FUNKCJA ALERTÓW

  Alert to funkcja, która umożliwia automatyczne wysyłanie przez System na wskazany przez Administratora adres email powiadomień, gdy:

   

  • Użytkownik, po wyświetleniu wyników skanowania zgłosi Uwagę za pomocą tabletu w szafie TECHCODE RFID
  • wykonano Zdarzenie (np. pobranie, zwrot) w określonych w Alercie godzinach (np. poza godzinami pracy firmy)
  • wykonano Zdarzenie (pobranie/ zwrot) na danym Zasobie, dla którego włączono Alert (np. pobranie dokumentów Top secret). Dzięki temu, każde pobranie Produktu, dla którego przypisano dany Alert (np. Alert ALARM), spowoduje wysłanie Alertu na wskazany przez Administratora Systemu adres email.

   

  Funkcjonalność ta umożliwia szybkie reagowanie na wysyłane na bieżąco przez Użytkowników zgłoszenia (np. awaria narzędzia) oraz ułatwia bieżącą kontrolę nad Zdarzeniami i Zasobami (np. uzupełnianie braków).

   

  SKRYTKI PODAWCZE (w Systemie S.4)

   

  Wieloskrytkowy szafomat TECHCODE RFID umożliwia indywidualne przekazywanie między Użytkownikami Zasobów za pomocą skrytek. Administrator Systemu ma możliwość zarządzania skrytkami podawczymi. W Zasobniku, w Zakładce Skrytki Podawcze wyświetlane są informacje o aktualnie wykonywanych z udziałem skrytek Zdarzeniach, których status nie został jeszcze zakończony tj. o tym, które skrytki są zarezerwowane i/ lub zajęte. 

   

  Administrator na bieżąco może m.in.:

   

  • kontrolować Zdarzenia wykonywane za pomocą szafomatu TECHCODE RFID
  • zmienić Nadawcę i/ lub Odbiorcę upoważnionego do otwarcia danej skrytki (np. w przypadku długiej bierności Odbiorcy).
  • usuwać aktualne rezerwacje/ dokonane zajęcia skrytek (np. w przypadku zbyt długiej rezerwacji skrytki przez Nadawcę).

   

  NOWE FUNKCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA (W SYSTEMIE S.3)

  W zależności od konfiguracji Systemu Użytkownik może:

   

  • zmieniać Statusy dla Zasobów/Produktów,
  • przeglądać rejestr zdarzeń realizowanych w systemie Zasobnik,
  • zarządzać uprawnieniami Użytkowników w zakresie dostępu do zasobów ich grup lub określonych szaf czy skrytek.
  Dowiedz się więcej
 • 26/07/2022 0 Komentarze
  Nowe funkcjonalności w szafach TECHCODE RFID

  Systemy S.3 i S.4 zastosowane w szafach TECHCODE RFID rozbudowaliśmy o kolejne funkcje.  Nowe funkcjonalności umożliwiają jeszcze bardziej zoptymalizować konfigurację Systemu szafy, pod ścisłe wymagania nabywcy tj. m.in.:

  • możliwość przypisania Użytkownikowi Aplikacji różnych Uprawnień (ograniczenia dostępu do konkretnych szafek/ szaf)
  • możliwość podłączenia drukarki drukującej potwierdzenia wykonanych operacji (np. Pobrań i Zwrotów)
  • rozbudowana funkcja Alertów.

  Więcej informacji o nowych funkcjonalnościach w szafach TECHCODE RFID i ich zastosowaniu w firmie przeczytasz tutaj.

  Dowiedz się więcej
 • 13/05/2022 0 Komentarze
  Szafy TECHCODE RFID wyróżnione certyfikatem Tüv Rheinland

  W kwietniu 2022 roku nasze szafy TECHCODE RFID otrzymały certyfikat TÜV Rheinland w zakresie bezpieczeństwa i produkcji kontrolowanej. To prestiżowe odznaczenie przyznawane jest przez niemiecką jednostkę certyfikującą firmom spełniającym surowe wymagania nie tylko w zakresie zarządzania, ale również stosowanych przez nią technologii oraz wykorzystywanych przez nią materiałów.

  Certyfikat TÜV to potwierdzone przez niezależny zespół ekspertów świadectwo spełniania przez firmę Techmark norm krajowych i międzynarodowych, a także wysokiej jakości wykonania i bezpieczeństwa użytkowania oznaczonych nim produktów.  

  Nasz certyfikat obejmuje szafy o konstrukcji zgrzewanej, w tym wyposażenie w systemie RFID:

  • Skrytkowe (śniadaniowa/ depozytowa/ na odzież czystą) – SzS …/SzC …
  • Aktowe (aktowo-magazynowe, przemysłowe) – SzA …/ SzP …
  • Ubraniowe – SzU …/ SzL …
  • Na odzież brudną – SzB …
  • Kartotekowe – SSK …
  • Depozytory – SzS …

  Umieszczenie na naszych szafach TECHCODE RFID znaku Tüv Safety  potwierdza również, że są one zgodne z określonymi kryteriami istotnymi dla bezpieczeństwa.

  Uzyskanie certyfikatu TÜV to dowód, że Techmark dba zarówno o spełnianie wymaganych standardów w zakresie produkcji, jak również o wysoką jakość i walory użytkowe wytwarzanych przez siebie produktów.

  CERTYFIKAT

  Dowiedz się więcej
 • 12/05/2022 0 Komentarze
  Szafy TECHCODE RFID w czasopiśmie Główny Mechanik

  Główny Mechanik to czasopismo skupiające treści dla profesjonalistów. Jakiś czas temu, na jego łamach ukazał się artykuł o naszych szafach TECHCODE RFID. Dotyczy on inteligentnych szaf TECHCODE RFID, ich zastosowaniu, innowacyjności i funkcjonalnościach. Porusza temat automatycznej rejestracji i ewidencji oraz standaryzacji działań za pomocą szaf TECHCODE RFID. Więcej przeczytasz tutaj: ARTYKUŁ

  Dowiedz się więcej
 • 29/03/2022 0 Komentarze
  Czytelnicza rewolucja dzięki książkomatom

  Kiedy uruchomiliśmy pierwsze książkomaty? 

  Pierwsze książkomaty, wykonane na indywidualne zamówienie, zrealizowaliśmy pod koniec 2021 r. i było to kilka instalacji. W tym roku wykonaliśmy już kilka książkomatów, kolejne zamówienia czekają na realizację. 

   

  Jakie rodzaje książkomatów już zrobiliśmy?

  Nasze pierwsze instalacje dotyczyły prostszych rozwiązań, działających autonomicznie na bazie zamków funkcyjnych. Wraz ze wzrostem zainteresowania tymi produktami, w naszych książkomatach zaczęliśmy wdrażać nowe funkcje oraz oferować kompleksowe rozwiązania. Przykładem jest książkomat wykonany na zlecenie biblioteki publicznej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  Urządzenie to zostało wykonane z blachy nierdzewnej, dostosowane do pracy na zewnątrz i w pełni zintegrowane z systemem bibliotecznym funkcjonującym już w tej placówce. Na urządzenie została nałożona także dedykowana grafika z wykorzystaniem naszej drukarki UV. Dziś oferujemy już książkomaty pracujące w kilku systemach, potrafimy też zintegrować je z różnymi systemami bibliotecznymi stosowanymi w placówkach.   

   

  Czym różnią się książkomaty autonomiczne od tych działających na systemach?

  Książkomaty autonomiczne to szafy, w których każda skrytka otwierana jest niezależnym zamkiem. Działają one autonomicznie, co oznacza, że nie wymagają one podłączenia do zasilania ani do sieci. Ich obsługa sprowadza się do otwierania skrytek za pomocą PINu. Książkomaty TECHCODE RFID to tzw. szafy smart z zaimplementowaną technologią RFID. Aby mogły one pracować z jakimś systemie, muszą być na stałe podłączone do zasilania oraz do sieci.

   

  Od czego zależy wybór systemu, w jakim będzie działać książkomat?

  Potrzeby naszych Klientów są różne, dlatego system, jaki instalujemy w książkomatach zawsze dobieramy indywidualnie do każdego zamówienia. Wybór systemu  uzależniony jest od wielu czynników, a wytycznymi są dla nas dane uzyskane od Klienta. Pod tym kątem kluczowe są np. informacje, gdzie ma stać książkomat, jak ma przebiegać obrót za jego pomocą zasobami bibliotecznymi, jaka jest potrzeba/ zakres integracji systemu zainstalowanego w szafie TECHCODE RFID z systemem bibliotecznym, jakie funkcje ma wykonywać szafa i system oraz w jaki sposób mają być obsługiwane, jak ma przebiegać komunikacja z czytelnikami korzystającymi z książkomatu.

   

  Do kogo skierowana jest oferta na książkomaty?

  Książkomaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jesteśmy zabieganym pokoleniem, doceniającym proste rozwiązania pomagające nam oszczędzić czas i ograniczyć wysiłek związany z załatwianiem bieżących spraw. Książkomat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno współczesnych czytelników, jak i pracowników bibliotek. W dobie cyfryzacji uzupełnianie tradycyjnych kart bibliotecznych odchodzi do lamusa. Nasze książkomaty potrafią automatycznie rejestrować i ewidencjonować obieg zasobami. Z uwagi na różnorodność funkcji, jakie mogą one wykonywać, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby zarówno małych bibliotek z ograniczonym budżetem, jak również dużych placówek inwestujących w nowoczesne rozwiązania. Oprócz bibliotek, odbiorcami naszych książkomatów były ostatnio również szkoły i uczelnie wyższe. 

   

  Co jeszcze możemy zaoferować? 

  Lubimy wyzwania. Jako jedni z pierwszych w Polsce zaimplementowaliśmy w szafach metalowych technologię RFID umożliwiającą ewidencjonowanie obrotu przechowywanych w nich zasobów (np. książek). Stwarza to olbrzymie możliwości poszerzania funkcjonalności szaf TECHCODE RFID i korzyści z ich stosowania. Do rozwiązań tych przekonuje się coraz więcej firm i instytucji. To, jakie kolejne funkcje będą jeszcze posiadały nasze książkomaty, w dużej mierze zależy od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. To właśnie oni kreują rozwój naszej firmy.  

  Dowiedz się więcej
 • 07/03/2022 0 Komentarze
  Książkomat - przyszłość Twojej biblioteki

  Książkomaty zyskują coraz większe uznanie wśród czytelników, bowiem umożliwiają one szybkie dotarcie do książek, bez konieczności szukania biblioteki. Bezpośrednia i bliska dostępność książkomatu przez całą dobę, 365 dni w roku  jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa i dynamicznego stylu życia.  Zachęca to do korzystania z usług bibliotecznych również osoby o napiętym grafiku, bowiem godziny otwarcia placówek przestały stanowić dla nich przeszkodę do korzystania z ich usług.

   

  Książkomaty są proste i intuicyjne w użytkowaniu, zapewniają bezkontaktowe odbieranie i oddawanie ulubionych książek. Korzystanie z nich jest proste i intuicyjne. Obsługa książkomatu odbywa się za pomocą aplikacji na smartfonie lub wydanej wcześniej przez bibliotekę karty RFID. Oszczędzają czas potrzebny na skorzystanie z usług bibliotecznych, który ogranicza się do niezbędnego minimum. 

   

  Książkomaty mogą być obsługiwane na wiele sposobów np. za pomocą udostępnionego użytkownikowi jednorazowemu kodu PIN, kodu kreskowego lub kodu QR, za pomocą na stałe przypisanych do karty bibliotecznej RFID danych do logowania. W zależności od zastosowanego w nich systemu, użytkownik może otrzymywać wiadomości SMS lub email informujące go o gotowości do odebrania zamówionych przez niego zbiorów za pomocą książkomatu.  Jeszcze więcej funkcjonalności posiadają nasze książkomaty TECHCODE RFID RFID z zaimplementowaną technologią RFID. Każda książka może być otagowana  specjalnym tagiem RFID, a wszelkie zdarzenia np. o logowaniu, pobraniach i zwrotach mogą być rejestrowane i zapisywane w systemie obsługującym książkomat.

   

  Wyżej wymienione metody dostępu wyłączają konieczność obecności czytelnika w bibliotece i kontaktu z pracownikami bibliotek, co wspiera reżim sanitarny. Jest to  kolejny argument za korzystaniem z nowych technologii zastosowanych w naszych książkomatach.

   

  Szafą wspierającą pracę bibliotek są również trezory biblioteczne, które pozwalają na szybki zwrot zbiorów bibliotecznych. Trezory posiadają specjalne wrzutnie, na których umieszcza się książki.  Trezory z serii TECHCODE RFID RFID mogą być również wyposażone w czytniki RFID, które udzielają dostępu do wrzutni dopiero po udzieleniu autoryzacji do skorzystania z niego. Autoryzacja użytkownika odbywa się automatycznie za pomocą wbudowanego czytnika RFID np. na podstawie karty zbliżeniowej RFID.

   

  Książkomaty i trezory biblioteczne stały się niezbędnym elementem funkcjonowania nowoczesnych wypożyczalni książek oraz bibliotek. Rozwiązanie to odpowiada bieżącym potrzebom współczesnych czytelników, żyjących w dobie postępującej cyfryzacji. Meble biblioteczne umożliwiają czytelnikom nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych, a placówkom  ułatwiają ich funkcjonowanie.

   

  Nasi wykwalikowani pracownicy pomagają  dobrać odpowiednie do potrzeb Klienta produkty tak, aby jak najlepiej spełniały one swoje funkcje i były dostosowane do systemu pracy i przestrzeni placówki.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami na temat naszych książkomatów.

  https://bibliotekabemowo.pl/mamy-ksiazkomat-na-bemowie/

  http://info.kanal6.pl/2022/02/10/ksiazkomat-naprawiony/ 

  Dowiedz się więcej
 • 19/11/2020 0 Komentarze
  Nasze usługi

  Poza wytwarzaniem mebli i elementów metalowych, Techmark oferuje również wachlarz usług powiązanych z procesami, które towarzyszą ich powstawaniu.
  W naszej ofercie znajdziecie takie usługi jak:

  • PIROLIZA
  • KOMPLEKSOWA OBRÓBKA BLACH – cięcie stali i metali kolorowych, gięcie, spawanie, zgrzewanie, krawędziowanie, itp.
  • LAKIEROWANIE PROSZKOWE
  • NADRUKI UV
  • PROJEKTOWANIE
    

  Więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług można znaleźć TUTAJ.

  Zapraszamy do współpracy.

  Dowiedz się więcej
 • 16/11/2020 0 Komentarze
  Bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Budynki w dobie pandemii: jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy?
  W dobie zagrożenia COVID-19, firmy i obiekty użytku publicznego muszą sprostać wielu ograniczeniom i wymogom sanitarnym. Wiąże się to z koniecznością wyposażania przestrzeni w meble lub elementy odpowiednio dostosowane do nowych wytycznych, które zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Firma Techmark oferuje innowacyjne produkty i funkcjonalne rozwiązania dostosowane do wymogów czasów pandemii.

  Liczne restrykcje mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie zakładów pracy, jak również kształtują nowe postawy i zachowania wśród ludzi. Rośnie świadomość zagrożeń dla zdrowia spowodowanych niezapewnianiem wystarczającej higieny otoczenia. To pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, które gwarantują ograniczenie ryzyka zakażenia wieloma groźnymi drobnoustrojami, m.in. wirusem COVID-19. Z tego względu poszukiwane są rozwiązania mające zapewnić większe bezpieczeństwo w przestrzeniach publicznych.

  Firma Techmark oferuje innowacyjne produkty i funkcjonalne rozwiązania, których celem jest  zwiększenie bezpieczeństwa i higieny naszego otoczenia. Są one odpowiedzią na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego i sprawdzą się nawet w obiektach o podwyższonym reżimie sanitarnym.

  Wielofunkcyjne słupki i moduły do konfiguracji zamiast tradycyjnych stojaków do dezynfekcji

  Słupek TECHPOST daje znacznie więcej możliwości niż tradycyjny stojak to dezynfekcji. Jest to produkt niezwykle uniwersalny, dzięki różnorodnym rozwiązaniom modułowym umożliwia dostosowanie go do stale zmieniających się potrzeb. To użytkownik decyduje, w ile i jakie elementy wyposażyć słupek, po której stronie je zamontować i na jakiej wysokości.

  Łatwa i szybka wymienność modułów sprawia, że z dnia na dzień można zmieniać przeznaczenie wielofunkcyjnego słupka TECHPOST  Stojak pełniący funkcję stacji do dezynfekcji,  z łatwością można zmienić w potykacz do ulotek, tablicę informacyjną, wieszak na ubrania, skrzynkę na listy, a nawet kilka z tych opcji jednocześnie.

  Wielorakie możliwości, jakie daje słupek TECHPOST sprawiają, że sprawdzi się on idealnie w firmach, halach produkcyjnych, instytucjach publicznych, kinach czy centrach handlowych.

  Więcej informacji o słupkach TECHPOST znajdziesz pod linkiem: https://techmark.com.pl/meble/skrzynki-i-slupki-wielofunkcyjne-techpost/wielofunkcyjne-slupki-techpost/

  Brak konieczności bezpośredniego kontaktu z kurierem

  Skrzynki na paczki TECHPOST umożliwiające bezpieczne doręczanie i przechowywanie przesyłek nawet podczas naszej nieobecności. Skrzynka zapewnia wystarczającą przestrzeń do składowania w niej nawet kilku paczek i to bez konieczności  bezpośredniego kontaktowania się z kurierem.  Niewątpliwym jej atutem jest również to, iż to użytkownik decyduje, jak długo chce przechowywać i kiedy chce odebrać z niej przesyłki.

  Skrzynka TECHPOST chroni paczki przed kradzieżą oraz odbiorem przez osoby nieuprawnione, jak również zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wykonywana jest w kilku wymiarach.

  Więcej informacji o skrzynkach TECHPOST znajdziesz pod linkiem: https://techmark.com.pl/meble/skrzynki-i-slupki-wielofunkcyjne-techpost/skrzynki-na-paczki-techpost/

  Skrytki z lampą do skutecznej dezynfekcji

  Pragnąc zapewnić łatwą i skuteczną metodę dezynfekcji, Techmark w swoich meblach wykorzystuje światło ultrafioletowe, które zapewnia skuteczne właściwości odkażające.

  Meble TECHCODE z technologią RFID mogą być wyposażone w skrytki z lampami UV-C, które skutecznie unieszkodliwiają różnego typu wirusy i bakterie.

  Naświetlanie światłem UV-C przedmiotów umieszczonych wewnątrz skrytki efektywnie likwiduje szkodliwe mikroorganizmy. Dezynfekcja odbywa się w sposób bardzo prosty, bez użycia dodatkowych chemicznych preparatów dezynfekujących.

  Powłoka antymikrobiologiczna

  Każdy mebel produkowany przez Techmark może zostać pokryty specjalną powłoką antymikrobiologiczną. Zapewnia ona trwałą i skuteczną ochronę przed skażeniem oraz stanowi ona idealne dopełnienie standardowych czynności dezynfekcyjnych. Wykorzystana w powłoce technologia zapobiega rozwojowi i rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych mikroorganizmów. Znacznie zwiększa to poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych tj. biura, urzędy, szkoły, szatnie, hale produkcyjne, supermarkety czy inne często uczęszczane miejsca.

  Proponowane przez Techmark rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają zachowanie  higienicznych warunków otoczenia, w którym przebywamy.

  Wszystkie wyroby produkowane przez Techmark można dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta. Niebawem w ofercie Techmarku pojawią się również szafy skrytkowe umożliwiające bezkontaktowe przekazywanie przesyłek za pomocą aplikacji na telefon lub kodu przez 24 h/ dobę.

  Więcej na: https://techmark.com.pl/

  Dowiedz się więcej
 • 04/11/2020 0 Komentarze
  Ozonator TechO3

  Przedstawiamy Ozonator TechO3 służący do ozonowania powietrza. Generator ozonu dedykowany jest zarówno do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach, jak i układów klimatyzacji samochodowych i wnętrz pojazdów. Ozonator produkuje ozon z otaczającego go powietrza i ma zastosowanie w zabiegach dezodoryzacji i dezynfekcji powietrza i przedmiotów z nim się stykających.

  Ozon, jako jeden z najsilniejszych utleniaczy, usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne. Nie maskuje ich tylko całkowicie neutralizuje.
  Urządzenie doskonale sprawdza się w eliminowaniu bakterii, wirusów, grzybów, pleśni, pestycydów, roztoczy i innych.

  Dzięki wysokiej wydajności ozonatora TechO3, na poziomie 15 gr/h, gaz dociera zarówno do produktów żywnościowych jak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym zapewniając bezpieczeństwo oraz świeże i czyste powietrze.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

  Dowiedz się więcej
 • 03/11/2020 0 Komentarze
  Artykuł na temat badania wpływu środowiska metalowego i metody odczytu na dokładność lokalizowania tagów RFID UHF

  Na łamach największej na świecie technicznej organizacji zawodowej zajmującej się rozwojem technologii opublikowany został artykuł na temat badania wpływu środowiska metalowego i metody odczytu na dokładność lokalizowania tagów RFID UHF.

  Zagadnienia w nim poruszone były przez nas referowane na konferencji on-line International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2020), jaka odbyła się dnia 1-3 lipca 2020 r. W artykule można m.in. znaleźć informacje o wynikach naszych badań nad efektywnością wymiany danych pomiędzy czytnikiem a tagiem w systemie RFID w różnych konfiguracjach środowiska, jak również wykorzystaniu technologii RFID w szafach metalowych przeznaczonych do przechowywania i archiwizacji cennych przedmiotów, takich jak dokumenty czy sprzęt specjalistyczny.

  Wyniki tychże badań są rozwiązaniem z zakresu Internetu Rzeczy (IOT Internet of Things), odpowiadającym na potrzeby Przemysłu 4.0 w zakresie przetwarzania i wymiany danych o zasobach wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

  Zapraszamy do szerszej lektury artykułu (KLIKNIJ TUTAJ)

  Dowiedz się więcej
 • 23/10/2020 0 Komentarze
  Co warto wiedzieć o meblach metalowych?

  Meble metalowe cieszą się powodzeniem ze względu na ich wysoką wytrzymałość. Sporadycznie jednak trafiają do mieszkań, gdzie sprawdzają się jedynie w aranżacjach industrialnych. Są jednak wyjątkowo cenione w miejscach pracy, w których liczą się trwałość, łatwość utrzymania w czystości i odporność na różne czynniki środowiskowe. Czym wyróżniają się meble metalowe i co warto o nich wiedzieć?

  Rodzaje mebli metalowych

  Meble metalowe można obecnie spotkać w niemal każdej szatni, pomieszczeniu socjalnym, biurze, przychodni czy szpitalu. Malowane proszkowo na wybrany kolor wpasowują się w klimat wnętrza, dzięki czemu jeszcze lepiej pełnią swoje funkcje. Kolorystyka całkowicie też zmienia ich design, dlatego białe meble medyczne tworzą zupełnie inne wrażenie niż malowane na niebiesko szafy warsztatowe czy zielone lub czerwone szafy aktowe.

   

  Mówiąc o meblach metalowych nie można pominąć ich różnorodności i nie dotyczy ona jedynie kolorystyki. Przeznaczenie konstrukcji tego typu do miejsc o specyficznych warunkach sprawia, że są produkowane z myślą o rozmaitych firmach, instytucjach, branżach czy potrzebach. W ofercie producentów takich jak Techmark można znaleźć produkty przeznaczone do różnych pomieszczeń. Jedne z nich są uniwersalne, jak np. metalowe szafy socjalne, inne – charakteryzują się specyficznymi parametrami i wyposażeniem. Do popularnych zalicza się:

   

  • meble medyczne – szafy lekarskie, szafki medyczne, kontenerki, biurka, szafy na akta,
  • meble warsztatowe – regały na narzędzia i materiały, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, wózki warsztatowe, stojaki i skrzynie,
  • meble socjalne – szafki BHP, szafy na odzież czystą i oraz na sprzęt sprzątający, szafy śniadaniowe, stoły i stoliki, wieszaki na ubrania,
  • meble szkolne i sportowe – szafki szkolne, na sprzęt sportowy, kartotekowe, ławeczki, szafki skrytkowe itp.,
  • meble biurowe – szafy aktowe, kartotekowe, na mapy i rysunki oraz inne rozwiązania dla biur.

  Szafy rfid – dokumenty pod specjalną ochroną

  Chociaż meble z metalu kojarzą się głównie z szatnią dla pracowników czy na basenie kąpielowym, w rzeczywistości pełnią one również znacznie ważniejsze funkcje. Specjalną grupę mebli z metalu stanowią tzw. szafy RFID. Są to nowoczesne rozwiązania wyposażone w drzwi otwierane za pomocą specjalnych kart. Zastosowanie elektronicznego systemu kontroli dostępu sprawia, że stanowią one doskonałą ochronę cennych dokumentów, wartościowych przedmiotów czy pieniędzy.

   

  Szafy RFID to szeroka grupa produktów i jednocześnie duże urozmaicenie rozwiązań. Zależnie od potrzeb mogą być wyposażone w szereg niezależnych skrytek, w pojedyncze lub podwójne drzwi, w uchylny otwór wrzutowy czy też w system kółek. Do tej grupy zaliczają się też tzw. depozytory, czyli zamykane szafki z wieszakami na klucze do pomieszczeń.

   

  Szafy RFID z naszej oferty możesz poznać tutaj: https://techmark.com.pl/meble/szafy-rfid/

   

  Zalety mebli metalowych

  Popularność mebli metalowych nie jest kwestią przypadku. Charakteryzują się one odpornością na wiele czynników, dzięki czemu doskonale funkcjonują jako szafy przemysłowe czy wyposażenie warsztatu. Wykorzystywane w takich warunkach tradycyjne meble z płyt drewnopochodnych z pewnością miałyby wielokrotnie krótszą żywotność. Najważniejsze zalety mebli metalowych to:

   

  • odporność na wilgoć, środki chemiczne, oleje i smary,
  • tolerancja szerokiego zakresu temperatur,
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • dostosowanie do dużych obciążeń,
  • odporność na korozję (po dodatkowym zabezpieczeniu malowaniem proszkowym),
  • odporność na uszkodzenia fizyczne,
  • łatwość utrzymania w czystości oraz dezynfekowania,
  • podporność na czynniki biologiczne,
  • możliwość dostosowania kolorystyki do miejsca przeznaczenia przez zastosowanie malowania proszkowego.

  Pomimo wielu zalet meble metalowe mają też nieliczne wady. Jedną z nich jest konstrukcja, która sprawia wrażenie surowej i zimnej. W efekcie w pomieszczeniach biurowych czy socjalnych nie pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery. Z drugiej strony meble z metalu nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach, w których mają częsty kontakt z wodą. Nawet najlepsze zabezpieczenie może się okazać niewystarczająca, aby je ochronić przed korozją.

   

  Gdzie używa się mebli metalowych?

  Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest bardzo prosta – wszędzie. Meble metalowe są uniwersalne o czym świadczy ich ogromna różnorodność. Ponadto, można też dowolnie organizować ich wnętrze, regulując rozstaw półek czy dodatkowych szafek wewnętrznych. Wiele osób decyduje się na wybór takich rozwiązań do nowoczesnych domów. Szafka socjalna z metalu pomalowana na atrakcyjny kolor może być świetnym dopełnieniem sypialni w lofcie, a regał warsztatowy ułatwi organizację domowej spiżarni.

   

  W meble metalowe powszechnie wyposaża się pomieszczenia socjalne. W ofercie Techmark jest wiele mebli metalowych do zakładów pracy, warsztatów, obiektów edukacyjnych, sportowych oraz medycznych. Są to zarówno meble do przychodni, jak i do szpitali czy innych placówek służby zdrowia. Standardowym rozwiązaniem są też metalowe meble warsztatowe, doskonałe zarówno do firm, jak i do pomieszczeń gospodarczych w domach, na działkach czy do garaży.

   

  Zobacz naszą ofertę mebli metalowych tutaj: https://techmark.com.pl/meble/

  Dowiedz się więcej
 • 21/09/2020 0 Komentarze
  Wielofunkcyjne słupki Techpost – nowe modele

  Stale pracujemy nad ulepszeniem i wzbogaceniem naszej oferty dotyczącej mebli z linii Techpost

  W zależności od Państwa potrzeb, proponujemy dwa rodzaje słupka Techpost:

  SL1 – słupek umożliwiający zawieszenie wymiennych modułów z jednej strony,

  SL4 – słupek umożliwiający zawieszenie wymiennych modułów z czterech stron słupka.

  Proponujemy również dwa rodzaje podstaw do naszych słupków:

  PD 280 – podstawa 280 x 400 ,

  PD 400 – podstawa 400 x 400 .

  Do swojej oferty wprowadziliśmy również nowe moduły do konfiguracji:

  półka na gazety EPG, dedykowana do skrzynek na listy ESL,

  wieszak na ubrania EWU2.

  Już wkrótce w sprzedaży kolejne moduły …

  Więcej szczegółów na temat słupków Techpost znajdziesz na stronie lub w folderze.

  ZAPRASZAMY

  Dowiedz się więcej
 • 14/09/2020 0 Komentarze
  Zakończenie budowy nowego magazynu w Techmarku

  W Techmarku ciągle się dzieje. Zakończyła się budowa nowego magazynu.

  W 2019 roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu powierzchni magazynowej firmy, w związku z tym rozpoczęto budowę nowej hali. Zakończenie budowy przypadło na maj 2020 r.

  Nasza nowa hala, poza potrzebną przestrzenią magazynową, posiada wygodną rampę z dwoma miejscami załadunkowymi.

  Dowiedz się więcej
 • 06/08/2020 0 Komentarze
  Meble z lampami uv-c

  W dobie epidemii  koronawirusa COVID-19 naszym klientom pragniemy zapewnić najwyższą jakość produktów, jak również łatwą i skuteczną metodę dezynfekcji. Techmark w swoich meblach RFID TECHCODE wykorzystuje właściwości odkażające, które zapewnia światło UV.

  Umożliwiamy wyposażenie naszych mebli w skrytki z lampami UV-C, które skutecznie unieszkodliwiają różnego typu wirusy i bakterie. Dzięki naświetlaniu światłem UV-C przedmiotów umieszczonych w skrytce bezpiecznie pozbywamy się szkodliwych mikroorganizmów, bez dodatkowego stosowania chemicznych preparatów dezynfekujących. Automatycznie zamykane skrytki gwarantują bezpieczne użytkowanie lamp ultrafioletowych, a sam proces dezynfekcji jest niezwykle prosty i efektywny.

  W celu uzyskania więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

  Dowiedz się więcej
 • 06/08/2020 0 Komentarze
  Dotacje na kapitał obrotowy

  W związku z wzięciem udziału w programie pt. „Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój”, firma Techmark otrzymała z Funduszy Europejskich dofinansowanie w kwocie 344 533.44 PLN.

  Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.

  Unijne dofinansowanie ma pomóc firmie w zachowaniu płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia w okresie epidemii.

  Dowiedz się więcej
 • 29/07/2020 0 Komentarze
  TECHPOST – Wielofunkcyjne słupki

  Do swojej oferty wprowadzamy nową grupę produktów z linii TECHPOST – wielofunkcyjne słupki.

  Wielofunkcyjny słupek Techpost oferuje znacznie więcej możliwości niż tradycyjny punkt do dezynfekcji. Szeroki wybór modułów dodatkowych umożliwia dowolną konfigurację wybranych elementów na słupku zgodnie z aktualnymi potrzebami. Elementy można umieścić w dowolnym miejscu, na dowolnej wysokości.

  Uniwersalność modułów sprawia, że przeznaczenie słupka może zmienić się z dnia na dzień. Słupek Techpost z łatwością można zmienić w stojak do ulotek, tablicę informacyjną lub skrzynkę na listy, a nawet wszystkie z tych opcji jednocześnie.

  Ponieważ każdy moduł posiada otwory do montażu na tylnej ściance, może być on montowany niezależnie od słupka, na wybranej powierzchni płaskiej jak np. ściana.

   

  Dostępne moduły dodatkowe:

  ·       skrytka na dozownik automatyczny,

  ·       skrytka na dozownik łokciowy,

  ·       półka ociekowa,

  ·       skrytka uniwersalna na: ręczniki papierowe, maseczki, rękawiczki lub chusteczki w pudełku,

  ·       wieszak na rękawiczki/ torebki foliowe,

  ·       kosz na śmieci,

  ·       kosz na parasole,

  ·       półka na ulotki,

  ·       ramka na baner, skrzynka na listy.

   Więcej na temat słupka i modułów dodatkowych znajdziesz TUTAJ.

  Dowiedz się więcej
 • 15/06/2020 0 Komentarze
  Techmark pomaga w walce z COVID-19

  Mamy przyjemność poinformować, że firma Techmark również pomaga w walce z wirusem COVID-19.

  Zdajemy sobie sprawę, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, potrzeby szpitali i placówek społecznych są ogromne, a każda forma wsparcia ma znaczenie. W ramach pomocy Techmark przekazuje do dyspozycji różnych placówek przyłbice ochronne, wytwarzane przy użyciu drukarki 3D.

  Do tej pory udało nam się pomóc m.in.:

  • SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (200 przyłbic),
  • Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. , Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki, (80 przyłbic),
  • Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy , ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica (40 przyłbic).
    

  Za naszą pomoc i udział w akcji „Podziel się jeśli możesz” otrzymaliśmy podziękowania od Dyrekcji Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi.

  Dowiedz się więcej
 • 01/06/2020 0 Komentarze
  Zastosowanie stołów warsztatowych

  Praca w warsztacie polegająca na montowaniu, naprawianiu lub wytwarzaniu wymaga odpowiedniego przygotowania przestrzeni roboczej, zarówno jeśli chodzi o narzędzia i sprzęty, jak i stanowisko pracy. W większości tego typu miejsc główny punkt pracy stanowi stół roboczy, nazywany także stołem warsztatowym. Od tego, jaki rodzaj stołu warsztatowego wybierzemy, w dużej mierze zależy wygoda i bezpieczeństwo użytkowania oraz wydajność pracowników. Wyposażenie warsztatowe powinno więc odznaczać się funkcjonalnością oraz być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Jaki stół roboczy do warsztatu zatem wybrać? Co oferuje w tym względzie rynek?

  Stół warsztatowy – jakie ma zastosowanie?

  Stoły robocze charakteryzują się tym, iż posiadają duże, przestronne i solidne blaty, na których swobodnie można wykonywać prace warsztatowe. Często są one wyposażone w dodatkowe półki i wmontowane szuflady do przechowywania niezbędnych materiałów, a nawet w dodatkowe oświetlenie, które usprawnia pracę niezależnie od panujących wokół warunków. Stoły warsztatowe są więc niezbędne do usprawnienia pracy i wykonywania jej w wygodnej pozycji. Pozwalają też zachowywać porządek w narzędziach, sprzętach i drobniejszych elementach oraz mieć zawsze pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy. Każdy profesjonalny warsztat musi posiadać profesjonalny stół roboczy. Ale jak wspomnieliśmy, na rynku możemy spotkać wiele modeli takich stołów. Różnią się one od siebie wymiarami, materiałem wykonania oraz przeznaczeniem. Zatem inny stół wybierzemy do warsztatu samochodowego, a jeszcze inny do zakładu stolarskiego. Co wziąć pod uwagę, szukając idealnego stołu warsztatowego dopasowanego do naszych potrzeb?

  Stoły robocze – odpowiednie wymiary i konstrukcja

  Kwestią podstawową są wymiary stołu. Muszą one być dopasowane do dostępnej przestrzeni, w przeciwnym razie zamiast usprawnić pracę, tylko ją utrudnią. Stół nie może więc uniemożliwiać swobodnego poruszania się po warsztacie, z drugiej zaś strony nie może być zbyt mały. Trzeba więc znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie w tej kwestii. Jeżeli w naszym warsztacie nie ma zbyt dużo przestrzeni, ale stół roboczy musi zapewniać odpowiednią ilość miejsca na wyłożenie sprzętu i materiałów oraz na przestrzeń roboczą, warto wybrać stół podłużny.

  Z jednej strony będzie na tyle wąski, że nie zabierze zbyt dużo miejsca, ale z drugiej będzie na tyle długi, że swobodnie zmieścimy na nim wszystko, co potrzebne do pracy. Kolejna ważna kwestia to solidna konstrukcja stołu. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i używanych narzędzi możemy wybrać stoły warsztatowe o konstrukcji lekkiej lub wzmocnionej. Odpowiednio dobrana konstrukcja pozwoli nam bezpiecznie przechowywać narzędzia i inne przyrządy oraz zapewni dużą wytrzymałość stołu podczas codziennego użytkowania.

  Zobacz nasze stoły warsztatowe tutaj: https://techmark.com.pl/meble/warsztatowe/stoly-warsztatowe/

  Rodzaje stołów warsztatowych dostępnych w sprzedaży

  Na rynku można spotkać wiele modeli stołów warsztatowych. Omówmy te podstawowe. Do popularniejszych modeli zaliczamy między innymi stół z zaciskami. To rodzaj stołu roboczego wyposażonego w specjalne systemy zaciskowe, czyli szczęki i uchwyty pozwalające na ustabilizowanie podtrzymywanego elementu podczas pracy. Ponadto takie stoły mogą też posiadać magnesy pozwalające na przytrzymanie drobniejszych elementów. Stoły zaciskowe zwykle posiadają blaty regulowane, które można ustawiać również pod kątem. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wykonuje się precyzyjne prace wymagające unieruchomienia elementów oraz dużej precyzji.

  Popularne na rynku są również stoły składane, które posiadają ruchomą postawę i umożliwiają złożenie go w kilku konfiguracjach. Taki stół idealnie sprawdzi się w niewielkich warsztatach, gdzie po skończonej pracy można go złożyć i schować, i w ten sposób uzyskać dodatkową przestrzeń. Godne uwagi są także stoły wielomodułowe, najbardziej zaawansowane pod względem konstrukcji i elementów dodatkowych. Pozwalają na realizację wielu prac warsztatowych jednocześnie, posiadają ponadto wiele półek i elementów dodatkowych, przez co doskonale sprawdzą się w profesjonalnych warsztatach o różnych profilach.

  Stoły warsztatowe Techmark – solidne, funkcjonalne, nowoczesne

  Sklep Techmark oferuje wyposażenie socjalne, biurowe, lekarskie, sportowe, szkolne, medyczne oraz warsztatowe. W jego ofercie można znaleźć między innymi profesjonalne i funkcjonalne stoły warsztatowe lekkie, ciężkie i do indywidualnej konfiguracji idealne dla mechaników czy stolarzy. Wszystkie oferowane produkty wykonane są solidnie, z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia. Możliwość konfiguracji poszczególnych elementów sprawia, iż każdy Klient może sam dopasować jego wymiary i dodatkowe wyposażenie, dostosowane do wielkości warsztatu, rodzaju prac i innych potrzeb. Dzięki temu uzyskujemy produkt skrojony na miarę naszych oczekiwań. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyposażenia warsztatowego, w tym stołów roboczych firmy Techmark na stronie internetowej www.techmark.com.pl

  Dowiedz się więcej
 • 25/05/2020 0 Komentarze
  TECHPOST – nowa linia produktów

  TECHPOST to nowa linia produktów, wprowadzona do oferty firmy Techmark. Powstała ona z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody, zarówno firmom, jak i osobom prywatnym.

  Wśród produktów zaliczających się do linii TECHPOST znajdują się, przede wszystkim, skrzynki na paczki oraz słupki wielofunkcyjne.

  Skrzynki na paczki TECHPOST zostały zaprojektowane tak aby odbierać przesyłki nawet podczas Twojej nieobecności. Zapewniają one bezpieczeństwo podczas odbioru paczek, nie wymagając Twojego kontaktu z kurierem. Jednocześnie zabezpieczają przesyłki przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz zapobiegają kradzieży.

  Słupki wielofunkcyjne TECHPOST to, w podstawowej wersji, eleganckie stojaki do dezynfekcji. Wielofunkcyjność produktu zapewnia pokaźna ilość modułów dodatkowych, w które można wyposażyć słupek. Dzięki temu każdy słupek można dowolnie skonfigurować według potrzeb klienta.

  Więcej na temat produktów linii Techpost znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej
 • 30/04/2020 0 Komentarze
  NOWOŚĆ! Meble z powłoką antymikrobiologiczną

  W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19, firma Techmark wyszła naprzeciw konieczności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i uniknięcia paraliżu firm. Do swojej oferty wprowadziliśmy szafy pokryte specjalną powłoką, zapewniającą ochronę antymikrobiologiczną.

  TRWAŁA I SKUTECZNA OCHRONA PRZED SKAŻENIEM

  Innowacyjna technologia wykorzystana w pokrywającej nasze meble powłoce zapobiega rozwojowi i rozprzestrzenianiu się groźnych mikroorganizmów. Rozwiązanie niezwykle przydatne i zapewniające bezpieczne przechowywanie przedmiotów, zwłaszcza w przestrzeniach ogólnodostępnych i stale uczęszczanych tj. biura, szatnie, hale produkcyjne, czy inne przestrzenie publiczne.

  Zastosowanie w naszych meblach powłoki antymikrobiologicznej w żadnym stopniu nie zmienia ich wyglądu, ani właściwości mechanicznych. Jest to sposób ochrony dedykowany właśnie dla powierzchni powlekanych farbami proszkowymi i stanowi idealne dopełnienie standardowych czynności dezynfekcyjnych.

  Meble z powłoką antymikrobiologiczną to trwała ochrona i doskonała profilaktyka w walce z niepożądanymi drobnoustrojami.

  Już dziś zadbaj o bezpieczeństwo i w Twojej firmie! Zapraszamy do kontaktu.

  Dowiedz się więcej
 • 01/04/2020 0 Komentarze
  Nowy folder TECHCODE – meble z technologią RFID

  Mamy przyjemność przedstawić Państwu folder dotyczący mebli TECHCODE, czyli stworzonej przez Techmark nowej grupy mebli wykorzystującej technologię RFID.

  Meble z linii TECHCODE dzięki swojej budowie, wyposażeniu i funkcjom znacznie usprawniają procesy związane z prowadzeniem i działaniem nowoczesnej firmy.

  Obsługujące nasze szafy systemy RFID umożliwiają, w zależności od stopnia zaawansowania:

  • dostęp do szafy jedynie dla osób upoważnionych,
  • kodowanie dowolnej ilości kart identyfikacyjnych dla danej szafy,
  • kompatybilność szaf z identyfikatorami i systemami już wdrożonymi w przedsiębiorstwie,
  • zdalne, bezdotykowe otwieranie za pomocą identyfikatora zbliżeniowego. (Aby dostać się do wnętrza szafy TECHCODE, nie ma konieczności używania kluczy oraz kontaktu z zewnętrzną powierzchnią mebla, a co za tym idzie z rozprzestrzeniania wirusów i bakterii między użytkownikami),
  • automatyczną rejestrację zdarzeń, tj. każdej próby zalogowania, otwarcia, pobrania i zwrotu zasobów,
  • odczytywanie informacji na temat oznaczonych tagami UHF przedmiotów,
  • dostęp (za pomocą sieci Lan lub WiFi) do zgromadzonych danych za pomocą stworzonego przez nas oprogramowania.
    

  Produkowanie przez nas szafy TECHCODE spełniają wymagania narzucone przez Ustawę RODO, a także Ustawę o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53 z późn. zm.).

  Folder mebli TECHCODE dostępny jest TUTAJ.

  Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z produkowanymi przez nas meblami z technologią RFID.

  Dowiedz się więcej
 • 29/01/2020 0 Komentarze
  Szwajcarskie Targi Cultura Suisse 2020

  W dniach 22-24 stycznia 2020 r. mieliśmy okazję gościnnie wziąć udział w szwajcarskich targach CULTURA SUISSE.

  Targi te zajmują się tematyką muzeów, technologii muzealnej i akcesoriów, konserwacji i ochrony zabytków oraz dóbr kultury. Głównymi zagadnieniami są renowacja, konserwacja oraz przechowywanie i ochrona zabytków i eksponatów w muzeum.

  Wychodząc naprzeciw tematyce targów, prezentowaliśmy nasze meble z technologią RFID, tj. szafa RFID z ewidencją, szafa RFID wieloskrytkowa oraz nowość produktowa – szafa kartotekowa na mapy i plany z czytnikiem ROGER RACS5.

  Dowiedz się więcej
 • 28/01/2020 0 Komentarze
  Nowa strona o meblach Techmove

  Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu naszą nową stronę techmove.com.pl, poświęconą meblom z elektrycznie regulowaną wysokością blatu.

  Techmove to nowa linia produktów umożliwiająca precyzyjne dostosowanie wysokości powierzchni roboczej do wzrostu użytkownika oraz charakteru wykonywanej pracy.

  Jedno stanowisko pracy, wiele możliwości. Teraz to meble dostosowują się do potrzeb użytkowników sprawiając, że jedno stanowisko pracy może wyć użytkowane przez wiele różnych osób.

  Meble regulowane Techmove stanowią idealne wyposażenie ergonomicznego stanowiska pracy, sprzyjając koncentracji i wydajności. Elektryczna regulacja wysokości sprawia, że bez wysiłku jesteśmy w stanie osiągać optymalne warunki do pracy.

  Meble Techmove pomagają dbać o zdrowie swoich użytkowników, umożliwiając wykonywanie pracy zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Zmiana pozycji ciała nie wymaga już przerywania pracy i odrywania się od wykonywanych czynności. W związku z tym, odciążamy kręgosłup i mięśnie oraz redukujemy ryzyko wystąpienia szeregu dolegliwości.

  Jeżeli szukacie Państwo innowacyjnych i ergonomicznych rozwiązań dla Waszej firmy lub przestrzeni roboczej, te produkty spełnią Wasze oczekiwania.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania oraz zaproponujemy optymalne rozwiązania.

  Zapraszamy na naszą nową stronę:

  www.techmove.com.pl

  Dowiedz się więcej
 • 15/01/2020 0 Komentarze
  Jubileusz. Jesteśmy z Wami już 30 lat!

  Mamy zaszczyt poinformować, że w 2020 r. firma Techmark obchodzi 30- rocznicę swojej działalności.

  Od 1990 r. produkujemy dla Państwa meble metalowe, dbając o najwyższą jakość naszych wyrobów. Ponieważ stale dążymy do tego aby nasza firma rozwijała się, a produkty odpowiadały aktualnym trendom w przemyśle meblarskim, byliśmy w stanie rozpowszechnić nasze produkty, nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Eksport swoich produktów rozpoczęliśmy w 2001 r., przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, m. in. do Norwegii, Węgier czy Niemiec.

  W związku z rosnącymi potrzebami i zakresem działalności, na bieżąco modernizujemy i rozbudowujemy naszą firmę. Ciągle również wzbogacamy naszą linię produkcyjną w nowe maszyny, unowocześniające i usprawniające proces produkcji.

  Możemy zaproponować Państwu nie tylko gotowe produkty metalowe, ale również różnorodne usługi.

  Wieloletnia działalność zaowocowała stworzeniem nowoczesnych linii produktów, t.j. meble z technologią RFID czy meble TECHMOVE z możliwością regulacji wysokości blatu.

  Zapraszamy Państwa do owocnej współpracy w kolejnych, nadchodzących latach.

  Dowiedz się więcej
 • 10/01/2020 0 Komentarze
  Wycinarka laserowa FIBER INSPIRE 1530 F 4.0 w Techmarku

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału na temat wycinarki laserowej Fiber iNspire firmy Eagle, w którą w listopadzie 2017 roku wzbogaciliśmy naszą linię produkcyjną.

  (kliknij aby obejrzeć film)

  Wycinarka laserowa Fiber iNspire 1530 F 4.0, to maszyna do cięcia stali czarnej, stali nierdzewnej oraz metali kolorowych wraz z aluminium. Dedykowana jest profesjonalnej masowej produkcji wymagającej najwyższej precyzji cięcia, jak np. do wycinania elementów do silników elektrycznych oraz innych elementów o skomplikowanych kształtach.

  Więcej na temat wycinarki laserowej FIBER INSPIRE 1530 F 4.0 znajdziecie TUTAJ

  Dowiedz się więcej
 • 18/12/2019 0 Komentarze
  Rozpoczęcie budowy nowego magazynu w Techmarku

  W związku z nieustannie poszerzającym się zakresem produkcji Techmarku, wzrosło również zapotrzebowanie na powierzchnię do przechowywania naszych mebli oraz surowców do ich produkcji.

  W październiku tego roku rozpoczęliśmy prace związane z powiększeniem powierzchni magazynowej naszej firmy.

  Całkowita powierzchnia hali ma wynosić około 406m2, a jej głównym przeznaczeniem będzie magazynowanie wyrobów surowych.

  Przewidujemy, że całkowity koszt inwestycji wyniesie w granicach 900tys. złotych, podczas gdy zakończenie prac budowlanych przypadać ma na marzec 2020.

  Dowiedz się więcej
 • 04/12/2019 0 Komentarze
  #WyciągnijWnioski Techmark „ZMIENIA ŁÓDZKIE”

  W związku z uzyskaniem przez Techmark dotacji unijnych, zostaliśmy zaproszeni do nagrania programu o tym jak fundusze unijne wpłynęły na rozwój nie tylko naszej firmy, ale również województwa łódzkiego.

  Program został wyemitowany w TVP 3, TV TOYA oraz Internecie.

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia emisji programu #WyciągnijWnioski na platformie youtube, kanał „Zmieniamy Łódzkie”

  Dowiedz się więcej
 • 04/09/2019 0 Komentarze
  Techmark „Zmienia Łódzkie”

  W jaki sposób pozyskane przez nas dla Techmarku dotacje unijne wpłynęły na rozwój regionu?

  O tym, jak fundusze unijne zmieniły naszą firmę i jak wpłynęło to na rozwój naszego regionu opowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu ekipie filmowej, nagrywającej audycję #WyciągnijWnioski.

  Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w Techmarku nagrywana była audycja o najlepszych beneficjentach w regionie, którzy przyczynili się do rozwoju województwa łódzkiego zwiększając jego konkurencyjność i jakość życia mieszkańców. To dla nasz zaszczyt, że nasza firma została wytypowana do tego zacnego grona oraz że mogliśmy opowiedzieć o tym, jak wiele zyskaliśmy dzięki funduszom unijnym i o naszych planach na przyszłość.

  Już niebawem emisja odcinku z naszym udziałem odbędzie się w TVP 3, TV TOYA oraz w Internecie (platforma Youtube kanał „Zmieniamy Łódzkie”). Datę emisji audycji podamy wkrótce.

  Dowiedz się więcej
 • 24/07/2019 0 Komentarze
  Nowa usługa- wynajem szaf RFID

  W związku z licznymi pytaniami, w naszej ofercie pojawiła się nowa usługa – wynajem szaf RFID, do naszej oferty wprowadziliśmy usługę wynajmu naszych szaf. Jest to optymalny i ekonomiczny sposób korzystania z szaf, zwłaszcza w przypadku konieczności tworzenia bloków składających się z kilku szaf. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi przedstawiciele handlowi.

  Dowiedz się więcej
 • 23/07/2019 0 Komentarze
  Targi ITM Polska 2019 za nami- dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska

  Tegoroczne targi ITM Polska 2019 za nami. Nasze szafy, będące Nowością na targach, dobrze wpisały się w ich tematykę „Na drodze do Przemysłu 4.0”- idei wdrażanej w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach. Więcej o tej idei oraz funkcjonalnościach naszych szaf wychodzących jej naprzeciw możesz przeczytać w poniższym artykule:
   

  https://strefawystawcy.pl/pl/8-aktualnosci/1922-nowosc-na-targach-szafa-rfid-z-ewidencja-zasobow
   

  Targi te były dobrą okazją do zapoznania się z naszymi szafami RFID z ewidencją działalności, zaś dla nas zachętą do dalszego rozwoju naszych mebli z grupy RFID. Dlatego zachęcamy do odwiedzin naszych stron www, na których będą zamieszczane aktualne informacje o naszej ofercie oraz kolejnych odsłonach mebli RFID.

  Dowiedz się więcej
 • 06/03/2019 0 Komentarze
  Nowa linia produktów Techmarku: TECHMOVE. Dziś premiera biurka z regulowanym blatem

  Do naszej oferty wprowadzamy całkiem nową linię produktów TECHMOVE, wśród których znajdziecie designerskie biurka, stoły przemysłowe oraz dodatki do nich. Cechą wspólną naszych biurek i stołów z serii TECHMOVE będzie przede wszystkim nowoczesny design, możliwość bezwysiłkowego regulowania wysokości blatu oraz najwyższa jakość wykonania, właściwa meblom z klasy PREMIUM.

  Dziś premiera pierwszego produktu z nowej serii: biurka TECHMOVE z elektrycznie regulowanym blatem.

  Wzór naszych biurek został opracowany we współpracy z polskimi projektantami i został zgłoszony do ochrony jako europejski wzór przemysłowy*. Wdrożony koncept wzorniczy związany z przesunięciem osi nogi, a także przestrzennym ukształtowaniem podstawy gwarantuje unikalność linii naszych biurek przy zachowaniu wysokich cech funkcjonalnych i jakościowych związanych z wysoką stabilnością.

  Więcej informacji o biurkach zobacz tutaj.

   

  Już wkrótce w naszej ofercie pojawią się kolejne modele biurek z regulowanym blatem oraz stoły przemysłowe.

  Jeśli chcecie być na bieżąco- zapiszecie się na Newsletter, zaglądajcie na naszą stronę www oraz naszego fanpage’a. 

   

  * Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (005865011-0002, 005865011-0001)

  Dowiedz się więcej
 • 11/02/2019 0 Komentarze
  Zobacz jakie to proste- działanie szaf RFID z ewidencją zawartości

  Nasze szafy z Technologią RFID posiadają wiele funkcji ułatwiających prowadzenie automatycznej ewidencji zdarzeń. Obejrzyj animację i przekonaj się sam, jak prosta jest obsługa naszych szaf RFID z ewidencją zawartości.

  https://youtu.be/JE5HSGGjBls

  Zobacz nasze szafy RFID tutaj

  Dowiedz się więcej
 • 27/11/2018 0 Komentarze
  Meble RFID w magazynie Forbes

  W magazynie FORBES można przeczytać jeszcze więcej informacji na temat funkcjonalności oraz możliwych zastosowaniach naszych mebli RFID. Jakie zadania wykonują nasze szafy, w jaki sposób ułatwiają zarządzanie zasobami firmy, czy można je zintegrować z innymi systemami stosowanymi w firmach? Na te wszystkie pytania odpowiedź znajdziecie tutaj.

  Serdecznie zachęcamy do lektury tego artykułu.

  Dowiedz się więcej
 • 23/10/2018 0 Komentarze
  Nowa strona o meblach RFID z kontrolą dostępu

  Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą nową stronę www, w całości poświęconą innowacyjnym meblom z serii RFID.  Oferowane produkty z zaimplementowaną technologią RFID UHF stanowią rezultat prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych. Naszym celem było opracowanie niezawodnych produktów, o nowych funkcjach użytkowych, odpowiadających koncepcji Internetu rzeczy (Internet of Things- IoT), w maksymalnym stopniu wykorzystujących możliwości technologii RFID.

  Oprócz prostych, bezkluczowych szaf z kontrolą dostępu (KD), efektem naszych badań jest opracowanie prototypu szafy ewidencjonującej zdarzenia, posiadającej unikatowe cechy na rynku. Kluczowe rozwiązania zastosowane w naszych szafach zostały zgłoszone do ochrony praw własności przemysłowej zarówno jako wynalazek, jak również liczne wzory użytkowe.

  Ważną cechą naszych szaf jest ich niezawodność oraz uniwersalność. Zostały one tak zaprojektowane, aby mogły pełnić różne funkcje- od szaf skrytkowych, przez zaawansowane technologicznie szafy wydawcze z dozorem, z autorskim programem do ewidencji zasobów i zdarzeń.

  Nasze szafy nie tylko umożliwiają kontrolowanie dostępu, ale również sczytują zdarzenia (pobrania i zwroty), rejestrują je oraz archiwizują (na karcie pamięci komputera szafy, bądź na serwerze zewnętrznym).

  Możliwość integracji z innymi systemami ERP stosowanymi w firmach jest dodatkowym atutem naszych szaf, gdyż dodatkowo poszerza to możliwości zarządzania i optymalizacji określonymi procesami zachodzącymi  na zasobach firmy (dozór, ewidencja, rozchody).


  Jeżeli szukacie Państwo niezawodnych, innowacyjnych rozwiązań dla Waszej firmy, te produkty spełnią Wasze oczekiwania.


  Produkujemy szafy na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, z ochotą zaprezentujemy Państwu nasze produkty i opowiemy o ich możliwościach. Zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz odwiedzin w naszej firmie. Chętnie zademonstrujemy Wam na miejscu działanie naszych szaf, abyście sami poznali ich zalety.

  Zapraszamy na naszą nową stronę:                             
  www.meblerfid.com.pl

  Dowiedz się więcej
 • 10/05/2018 0 Komentarze
  Kolejna odsłona mebli RFID z kontrolą dostępu

  Naszą ofertę poszerzyliśmy o kolejne modele szaf z technologią RFID, bezkluczykowych, z dostępem za pomocą kart identyfikacyjnych.

  To innowacyjne produkty z grupy inteligentnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

  To meble, których funkcje mają ułatwić i usprawnić pracę wykonywaną dotąd przez człowieka, ale bez jego udziału. Nasze szafy RFID, to meble pełniące przez 24 h na dobę funkcję małego magazynu, magazyniera, a nawet strażnika. Szafy te można wykorzystywać jako quasi magazyny do składowania rzeczy. Upoważnione osoby mogą mieć stały dostęp 24 h/ dobę, bez potrzeby dodatkowego angażowania czynnika ludzkiego (np. identyfikacja pracownika, wydawanie kluczy, narzędzi, inwentaryzacja itp.).

   


  Każdą z szaf RFID wyposażamy w czytnik RFID służący do kodowania i odczytu identyfikatorów zbliżeniowych, kartę administratora Master do kodowania i odkodowywania kart oraz zamki elektromechaniczne do elektronicznie kontrolowanego systemu zamykania drzwi.

  Modułowa budowa naszych metalowych szaf daje szereg możliwości aranżacji zarówno wnętrza szafy, jak i zewnętrznego wyglądu mebla. To Klient decyduje o wyborze rodzaju drzwiczek (metalowych, z plexi), czy zamków (z odbojnikiem lub bez) rozłożeniu i wielkości skrytek, ustawieniu półek i zamontowaniu innych elementów dodatkowych (np. oświetlenia w środku).

   


  Dla większej wygody użytkowania nasze wózki RFID zostały wyposażone w gniazdka z dwoma portami USB. Dzięki temu, jedno gniazdko może zasilać 3 sprzęty jednocześnie, zaś pojemne półki pomieszczą je wszystkie. W bezpiecznej szafie, z kontrolą dostępu, przez 24 h/ dobę.

  Już wkrótce zaprezentujemy kolejne wyroby z zaimplementowaną technologią RFID, będące efektem prac badawczych prowadzonych w Techmarku.

   

  Więcej informacji o naszych meblach RFID przeczytasz tutaj.

  Dowiedz się więcej
 • 19/04/2018 0 Komentarze
  Informacje o naszej ofercie znajdziesz również w folderze Techmarku

  Zachęcamy do obejrzenia naszego folderu reklamowego. Znajdziecie w nim informacje o naszej firmie oraz ogólnej ofercie Techmarku. Folder do pobrania jest w formie elektronicznej w PDF, jak również w wersji papierowej w siedzibie Techmarku. Jeżeli chciałbyś otrzymać od nas folder w wersji papierowej- złóż zamówienie telefonicznie lub e-mailowo.
  Życzymy miłej lektury

   

  Folder Techmarku (plik PDF)

  Dowiedz się więcej
 • 11/01/2018 0 Komentarze
  Nowy magazyn blachy Mono Tower już w Techmarku

  W ostatnich dniach grudnia w hali produkcyjnej Techmarku w Aleksandrowie Łódzkim zamontowany został nowy magazyn blachy na 10 półek, ściśle współpracujący z Crane Master, czyli systemem automatycznego załadunku blachy i rozładunku detali wraz z ażurem z wycinarki laserowej Eagle. System ten zapewnia wydajne połączenie między maszyną, a systemem magazynowym. Z wybranej półki z wieży magazynowej Mono Tower pobierane są arkusze blachy, które następnie automatycznie transportowane i ładowane są na wymienny stół wycinarki laserowej. Po wycięciu detali obrobiony materiał ze stołu odkładany jest do kosza rozładowczego, co znacznie ułatwia i skraca całą procedurę związaną z wycinaniem laserowym.

  Dowiedz się więcej
 • 29/11/2017 0 Komentarze
  Nowa wycinarka laserowa FIBER MODEL iNspire już w Techmarku

  Dbając o najwyższy standard i jakość naszych wyrobów, w listopadzie naszą linię produkcyjną wzbogaciliśmy o kolejną wycinarkę laserową wykorzystującą technologię fiber.

  Wycinarka laserowa Fiber iNspire 1530 F 4.0, to zaawansowana technologicznie, wyjątkowo precyzyjna i dynamiczna maszyna do cięcia stali czarnej, stali nierdzewnej oraz metali kolorowych wraz z aluminium. Dedykowana jest profesjonalnej masowej produkcji wymagającej najwyższej precyzji cięcia, jak np. do wycinania elementów do silników elektrycznych oraz innych elementów o skomplikowanych kształtach.

  Wycinarkę tę cechuje jedno z najszybszych na rynku sterowanie czasu rzeczywistego, osiągana prędkość cięcia wynosząca max. 150 m/ min oraz przyspieszenia cięcia laserem rzędu 6G gwarantuje niezawodność, otrzymanie idealnej krawędzi, powtarzalność cięcia 0,03 [mm/m] oraz dokładność cięcia 0,05 [mm/m].

  Dzięki zakupowi tej nowej maszyny jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej precyzyjne wycinanie złożonych kształtów, zaś wraz ze zwiększeniem naszych mocy przerobowych dążymy do tego, aby skróceniu uległy terminy realizacji naszych zamówień.

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału na temat wycinarki laserowej Fiber iNspire firmy Eagle

  Dowiedz się więcej
 • 27/11/2017 0 Komentarze
  Postępowanie ofertowe na narzędzia do maszyny – belka do zaginarki

  W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Opracowanie biurek i stołów przemysłowych o udoskonalonych właściwościach w zakresie ergonomii”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Sektorowe programy B+R, w ramach konkursu 4/1.2/2017_WoodINN, Techmark zwraca się o przedstawienie ofert cenowych na narzędzia do maszyny – belka do zaginarki.

   

  Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:

  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

   

  Zapytanie_ofertowe_belka do zaginarki

   

  Wyniki

  Dowiedz się więcej
 • 12/10/2017 0 Komentarze
  Postępowanie ofertowe na Tagi RFID

  W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach konkursu3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, Techmark zwraca się o przedstawienie ofert cenowych na Tagi RFID.

  Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:

  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy- Tagi

  Zapytanie_ofertowe_Tagi_RFID

  Ogłoszenie wyników:

  Wyniki postępowania ofertowego- tagi

  Dowiedz się więcej
 • 05/10/2017 0 Komentarze
  Postępowanie ofertowe na anteny RFID, czytnik RFID i miernik mocy

  W związku z realizacją projektu badawczego pn. „Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach konkursu3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, Techmark zwraca się o przedstawienie ofert cenowych na:

  • Czytniki RFID – 2 sztuki różne typy
  • Anteny RFID – 3 sztuki różne typy
  • Urządzenie laboratoryjne – Miernik mocy sygnału RFID

  Niniejsze zamówienia realizowane będą w ramach 3 odrębnych zapytań.

  Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:

  • Czytniki RFID
  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy
  • Anteny RFID – 3 sztuki różne typy
  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy
  • Urządzenie laboratoryjne – Miernik mocy sygnału RFID
  • Zapytanie ofertowe 
  • Formularz ofertowy
  • Ogłoszenie wyników:

  Wyniki postępowania ofertowego – czytniki

  Wyniki postępowania ofertowego- anteny

  Wyniki postępowania ofertowego – mierniki

  Dowiedz się więcej
 • 01/10/2017 0 Komentarze
  NOWOŚĆ! Wieloskrytkowa szafa z systemem RFID

  Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego możliwości, jakie daje zastosowanie w szafie technologii RFID.

  https://youtu.be/IfnKBVYWNAg

  Więcej informacji o naszych szafach RFID znajdziecie tutaj

  Dowiedz się więcej
 • 21/08/2017 0 Komentarze
  NOWOŚĆ! Wieloskrytkowe szarfy RFID

  Noszenie przy sobie pęku kluczy to już przeszłość! Zagubienie klucza to już żaden problem! Mamy na to sposób!

   

  Nasz nowy wyrób z serii RFID – wieloskrytkowa szafa z nowoczesnym modułem do obsługi zamków elektronicznych za pomocą kart Unicode, to kolejny sposób na wdrażanie funkcjonalnych rozwiązań w miejscu pracy. Zaletą tych szaf jest m.in. możliwość skonfigurowania do 30 skrytek w dowolnej wielkości i układzie, łatwość obsługi oraz otwieranie skrytek za pomocą dowolnych identyfikatorów zbliżeniowych występujących w postaci kart, breloczków, a nawet naklejek. Tych zalet jest więcej. Przeczytaj o nich tutaj.

  Dowiedz się więcej
 • 02/08/2017 0 Komentarze
  Techmark z kolejnym centrum gnącym

  Techmark zakupił kolejne centrum gnące P2Xe z systemem ABA uznanej, światowej marki Salvagnini, pozwalające na zwiększenie wydajności przy zachowaniu precyzyjnej obróbki metalu zarówno pojedynczej części, jak również całego zestawu z blachy.

  Technologia wygięcia ABT gwarantuje najwyższą jakość, spójność oraz powtarzalność wytwarzanych elementów. Cyfrowy system sterowania ułatwia wykonanie dowolnych gięć za pomocą jednego narzędzia, bez konieczności przerywania pracy i kalibracji maszyny.

  Zastosowanie wysokowydajnych silników oraz elektrycznych podzespołów centrum gnącego zapewnia większą moc przerobową przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, zaś nasza wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie oraz wiedzą są gwarancją wykonywania naszych usług w zakresie obróbki metali na najwyższym poziomie.

  Więcej informacji o nowym centrum gnącym znajdziesz tutaj

  Dowiedz się więcej
 • 14/06/2017 0 Komentarze
  Wszczęcie postępowania ofertowego na: Stworzenie oprogramowania w ramach projektu B+R.

  W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu badawczego pn. „Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, Techmark ogłasza  z dniem 14 czerwca 2017 roku wszczęcie postępowania ofertowego na: Stworzenie oprogramowania w ramach projektu B+R.

  Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach:

   

  Postępowanie ofertowe- oprogramowanie

  Dowiedz się więcej
 • 05/05/2017 0 Komentarze
  Nowy kierunek rozwoju – meble z technologia RFID

  Techmark wkroczył na wyższy poziom produkcji mebli. Nowe modele szaf wykorzystujących technologię RFID… 

  Techmark wkroczył na wyższy poziom produkcji mebli. Zdając sobie sprawę z możliwości, jakie daje technologia RFID, poszerzyliśmy nasz asortyment o kolejne modele szaf RFID, które pozwalają na wykorzystanie tych mebli w zupełnie nowym wymiarze. Nasze szafy RFID służą już nie tylko do przechowywania, ale również do kontrolowania, rejestrowania, archiwizowania, a nawet informowania o określonych zdarzeniach.

  Dowiedz się więcej
 • 01/05/2017 0 Komentarze
  Pierwsze efekty rewolucji w Techmarku

  Z dumą prezentujemy nasz najnowszy wyrób- szafa RFID z kontrolą dostępu…

  Z przyjemnością przedstawiamy Wam pierwszy model szafy wyprodukowanej w Techmarku, wykorzystującej nowoczesną technologię RFID.

  Szafy RFID z kontrolą dostępu przeznaczone są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia cennego majątku lub danych oraz ograniczenia do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

  Dowiedz się więcej

Zachęcamy do odwiedzenia naszych serwisów:

Stawiamy na jakość i innowacje

Wierzymy, że stały rozwój i szukanie nowych rozwiązań są kluczem do sukcesu. Gwarantujemy najwyższe standardy towarów i usług. Nasze zakłady w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim objęte są systemami zarządzania produkcją ISO 9001.

 

Pracujemy na maszynach wiodących światowych producentów. Produkcję na najwyższym poziomie uzyskujemy dzięki nieustannym inwestycjom w park maszynowy, szkolenia pracowników, czy infrastrukturę informatyczną. W naszych produktach stosujemy innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystywania technologii RFID, dzięki czemu uzyskują one nowe, lepsze cechy i właściwości.

Nasza oferta

O nas

Techmark rozpoczynał jako firma „garażowa”, bazującą niemal wyłącznie na pracy jej właścicieli oraz prywatnych oszczędnościach „na start”. Od początku istnienia firmy zależało nam na stworzeniu solidnej polskiej marki, której jakość wyrobów będzie dorównywała produktom zagranicznych firm. Inwestowaliśmy w nowoczesny park maszynowy oraz skupialiśmy się na świadczeniu usług na najwyższym poziomie, co zaowocowało rozbudową naszej firmy.

 

Dziś, po 30 latach działalności możemy pochwalić się tym, że jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów mebli metalowych, klasyfikowanym w sektorze średnich przedsiębiorstw. Nasze meble wyróżniają się jakością nie tylko na rynku polskim, dlatego od wielu lat skutecznie podbijają zagraniczne rynki, znajdując nabywców na całym świecie.

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyprzedzamy konkurencję

W stałej sprzedaży posiadamy ponad 300 rodzajów mebli z metalu pozwalających wyposażać dowolne obiekty. W wyprodukowane przez nas wyroby zaopatrywane są biura, szkoły i inne placówki szkolno-dydaktyczne, ośrodki medyczne, urzędy, muzea, banki, hotele, dworce, lotniska, restauracje, jednostki wojskowe, zakłady penitencjarne, sądy oraz inne budynki użyteczności publicznej, a także warsztaty, hale produkcyjne i usługowe itp.

Ekspansja rynków zagranicznych

Jesteśmy przygotowani na dalszy, jeszcze bardziej intensywny rozwój oraz zdobywanie rynków zagranicznych. Posiadamy odpowiednie zaplecze produkcyjne i park maszynowy oraz zespół wykwalifikowanych pracowników. Stale zwiększamy nasze możliwości wykonawcze, a także optymalizujemy stopień koncentracji produkcji. Naszym nadrzędnym celem jest zdobywanie i utrzymywanie przewagi technologicznej nad naszymi konkurentami oraz podnoszenie jakości naszych produktów. Nasz biznes opieramy na budowaniu dobrych relacji z Klientem oraz nawiązywaniu współpracy z Klientami krajowymi oraz zagranicznymi.

Bogata oferta produktów

 

W stałej sprzedaży posiadamy ponad 300 rodzajów mebli z metalu pozwalających na wyposażenie szkół, uniwersytetów i innych placówek szkolno-dydaktycznych, biur, urzędów, banków, hoteli, dworców, lotnisk oraz innych pomieszczeń użyteczności publicznej, a także warsztatów, hal produkcyjnych i usługowych.
 
Oprócz bogatej oferty na gotowe modele mebli metalowych, przyjmujemy również zlecenia na wyroby nietypowe, spoza naszej stałej oferty, w tym na podwykonawstwo.

 

Kooperacja i podwykonawstwo

Podejmujemy się wykonawstwa oraz podwykonawstwa usług, jesteśmy kooperantem dla wielu firm w Polski i z zagranicy. Nawiązujemy współpracę z firmami przyjmującymi zlecenia na nietypowe produkty metalowe oraz firmami zaopatrującymi dowolny segment rynku w elementy metalowe lub gotowe produkty metalowe.

 

Wykonujemy również usługi związane z obróbką blach. Warunki, jakie oferujemy naszym Klientom sprawiają, że staliśmy się ekspertami od współpracy długoterminowej, ale realizujemy też pojedyncze zamówienia. Powiedz nam, czego potrzebujesz, przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Przejdź

Twój pomysł, nasza realizacja, czyli prototypowanie

Lubimy nowe wyzwania, dlatego oprócz sprzedaży produktów z naszej stałej oferty, chętnie podejmujemy się zleceń na wyroby nietypowe. Oferujemy usługę projektowania i konstruowania, a następnie produkcję prototypów wyrobów prostych oraz złożonych. Dbamy o to, aby produkt finalny ściśle odpowiadał założeniom i najwyższym oczekiwaniom naszych Klientów.

 

Specjalizujemy się w prototypowaniu i wykonawstwie szaf z technologią RFID oraz skrytkomatów i szaf depozytowych. Każdego roku w Techmarku powstaje kilkadziesiąt unikalnych produktów, w oparciu o które produkujemy meble spełniające potrzeby naszych Klientów.

Przejdź

Dbamy o jakość, czyli 30 lat doświadczenia w tej branży zobowiązuje

Jesteśmy firmą rodzinną, więc tym bardziej dbamy o każdego Klienta, ale też o naszą markę oraz jakość produktów i świadczonych przez nas usług. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, fachowo doradzając wybór najlepszego dla Klienta rozwiązania, z którego będzie on zadowolony. Na potrzeby Klientów, stosujemy dodatkowe procedury certyfikacyjne oraz modyfikujemy tok produkcyjny.

 

Dbamy o sprawne wykonanie zlecenia i terminowe dostarczenie towaru, a także szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Korzystamy z własnych środków transportu oraz współpracujemy z doświadczonymi przewoźnikami międzynarodowymi. Dążymy do stałego podwyższania jakości naszych produktów, gdyż tego oczekują nasi Odbiorcy. Zapewniamy kompleksowe wykonanie usług na najwyższym poziomie, aby zadowolić najbardziej wymagającego Klienta.

Przejdź
Doradztwo

Doradzamy w zakupach (pod kątem tego, do jakich celów klient potrzebuje poszczególne meble, jaką ma powierzchnię do zagospodarowania, jaki budżet może przeznaczyć itp.).

Jesteśmy elastyczni

Przyjmujemy zamówienia z krótkimi i długimi terminami realizacji, zamówienia nietypowe, wymagające dużej wiedzy i możliwości technologicznych.

INNOWACJA i INWESTYCJA

Inwestujemy w nowe technologie, unowocześniamy park maszynowy, zatrudniamy specjalistów, aby sprostać wygórowanym wymaganiom naszych Klientów.

Współpraca/ dystrybucja

Chcesz sprzedawać nasze produkty swoim klientom? Potrzebujesz meble na ekspozycję do swojego salonu? Negocjuj warunki współpracy, zostań dystrybutorem naszych mebli.

Produkty, z których jesteśmy szczególnie dumni